Johtamistaidon koulutus

Ihmisten johtaminen on tärkeä taito, siinä tarvitaan ihmistuntemusta ja ihmisten käsittelytaitoa. Hyvinvoiva työntekijä ja työyhteisö ovat tuottavia ja tekevät hyvää tulosta

Hyvinvoivan työyhteisön tunnusmerkkejä ovat; kunnioitus, luottamus, avoimuus, hyvä työilmapiiri, vastuullisuus, tehokas informaatio, hyvä ja toimiva yhteistyö, yrittäjyys, motivaatio, sitoutuminen, innovaatio ja joustavuus

Positiivisen vuorovaikutuksen vaikutukset tulevat esiin kustannustehokkuutena, laadun paranemisena, sairauspoissaolot vähenevät, henkilöstön vaihtuvuus pienenee ja yrityksen tuottavuus paranee