Avointie

Työtä mielen hyväksi kolme vuosikymmentä

Avointie keskittyy ihmisten välisten vuorovaikutuksen ja kommunikaation parantamiseen

Ydinosaamistani ovat ihmisten tunteiden, kokemusten, toimintatavan ja vuorovaikutuksen tutkiminen ja muokkaaminen.